UPDATERAD - hela uträckningen var fel pga av ean koden var fel men det är fixat nu.

EAN står för Europa artikel nummer översatt från European article number det är ett sätt att hantera koder, EAN kallas nummera Gtin som står för Global trade item number kan vara bra att veta om du skulle komma i kontakt med gtin-13 som alltså är ean-13.

Det finns fler typer än bara EAN men i europa är EAN vanligast och därför väljer jag att skriva om just EAN-8 och EAN-13 i första hand eftersom EAN-8 är egentligen mindre version av EAN-13.

Så hur är EAN-13 uppdelat jo det ser ut så här:

Landskod | Producent | artikelnummer | kontrollsiffra
----------|------------|----------------|------------------
70    | 44610   | 01493     | 7

Första 2 sifforna är landskoden, de 5 andra sifforna är producentens den tilldelas av Sveriges ansvarige myndighet/organisation, nästa 5 siffror är producentens artikel nummer och sista siffran är kontroll siffran.

Men de finns faktiskt fler ean koder som innehåller 13 siffror som exempelvis vikt artiklar eller visste du tillexempel att tidningar har en egen streckkod serie för att få ut priset på tidningen de står alltså i själva ean koden hur mycket den kostar.

Men vikt ean och ean koder för tidningar kommer jag skriva om så småning om.

Uträckning av kontrollsiffran

Du räknar ut kontrollsiffran genom att först summera varannan siffra från höger sida, som i vårt fall då blir det: 0+4+1+0+4+3 = 12

Sedan tar du summan gånger 3 så här

12 x 3 = 36

Summera sedan dom resterande siffrorna som du hoppade över så här

7+4+6+0+1+9 = 27

Sedan lägger vi ihop dessa två summor alltså så här

36+27 = 63

Så nu behöver du ta total summan minus närmsta högre tiotal de vill säga 70

70-63=7 alltså är det då kontrollsiffra 7

Det kommer komma en Del 2 med exempel kod för hur vi kan hantera EAN koden på ett enkelt sätt i vår kod. Hur som helst nu bör du ha en viss förståelse för hur EAN 13 och 8 är uppbyggt.